Xem Bói Chỉ Tay

Phản ánh khí chất qua Mối liên hệ giữa ngón tay và tính cách

222 Tỷ lệ của ngón tay và bàn tay tương đương nhau cho thấy tư tưởng và hành động có thể giữ được sự thống nhất, là kiểu tay lý tưởng vô cùng. Trong thuật xem bói, cho rằng độ dài và hình dạng của ngón tay có thể phản ánh được khí chất và tính

Độ dài của các ngón tay nói lên tính cách của con người

22 Ngón cái vừa phải: Kiểu người này nghiêm chỉnh, chân thành, không có dã tâm hoang tưởng, cũng không có tính ỷ lại, thiếu tiến thủ, họ tự tạo dựng được cuộc sống cho mình, trong bất kỳ công việc nào cũng đều giữ chừng mực, không làm những việc khiến người khác phải kinh

Xem đường tình cảm trên bàn tay ai cũng phải biết

2 Khi xem đưòng Hôn nhân nên chú ý, nếu đưòng Hôn nhân sâu dài mà có một hoặc hai đường song song cho thấy hôn nhân sẽ rất hạnh phúc. Đường Tình cảm dài mà hướng thẳng lên trên, dài tới chân ngón trỏ cho thấy là người rất cố gắng khi đối mặt với