Kiến Thức Phong Thủy

Trong 12 cung tử vi, tiền tài nằm ở cung nào?

7 Cung mệnh là cung vị then chốt nhất trong mệnh bàn, là căn cơ của vận mệnh cả đời, phản ánh tiên thiên vận mệnh như tài năng, thành tựu, khả năng quản lý tiền, tiềm năng của một người. Trong mười hai cung của Tử vi, Mệnh bàn liên quan tới tiền tài có

Nguyên tắc phong thủy đảm bảo rất thú vị

Man's Hands Signing Document --- Image by © Royalty-Free/Corbis Theo phong thủy, người mệnh Mộc kỵ với hình tròn và sắc nhọn. Vì thế, các nét nên cao, rộng, chữ ký dài thoáng. Người mệnh Hỏa cần sử dụng nhiều nét nhọn, sắc, không theo quy tắc cụ thể; kỵ với hình bán nguyệt và lượn sóng. Nhiều người tin rằng, nét chữ ký

Vượng Sơn, Vượng Hướng trong Phong Thủy của người Việt

6 Nếu lập trạch vận thì sẽ thấy Hướng tinh 8 tới phía NAM, nên phía NAM được xem là đắc VƯỢNG KHÍ (vì hướng tinh cùng 1 số với đương Vận, tức Vận 8). Sau khi đã thiết lập được tinh bàn (hay trạch vận) cho 1 căn nhà thì điều trước tiên là phải