Lá Số Tử Vi

Cuộc đời Tào Tháo và lá số tử vi bạn không nên bỏ qua

9 Nhưng có lẽ, vì các sao trong cách này chủ yếu là hãm địa, nằm trong tam hợp Mệnh – Thân là “âm” (Hợi-Mão-Mùi), ông lại là âm nam nên tính cách có phần thâm hiểm, nhiều thủ đoạn, dám tàn nhẫn nếu cần. Trong nhiều nhân vật của bộ Tam Quốc diễn nghĩa, Tào

Cuộc đời Gia Cát Lượng và lá số tử vi bạn không nên bỏ qua

8 Dưới con mắt khoa Tử vi, điều này được lý giải vì Gia Cát Lượng mệnh vô chính diệu, tức là cung mệnh không có chính tinh tọa thủ, cho nên không thể làm người đứng đầu điều hành công việc được mà chỉ ở vị trí phò tá mới phát huy được tài năng.

Cuộc đời Steve Jobs và lá số tử vi bạn không nên bỏ qua

7 Nhìn vào lá số này, ta hiểu lý do tại sao Steve Jobs lại là người có sức sáng tạo và ảnh hưởng đến những người khác một cách mãnh liệt như vậy. Nhật chủ có gốc vững chãi, lại hỉ Thực Thương bao bọc quanh thân. Steve Jobs là một cái tên rất có